Projekt

På den här sidan hittar du ett axplock av våra pågående och genomförda projekt. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra erfarenheter och tjänster.

på säkra grunder


Relement är med dig från start till mål och utvecklar förorenade områden till värdefull mark för industri, handel och bostäder. Vi arbetar även som miljösamordnare i byggprojekt där vi fungerar som miljöstöd under hela projektet från idé till färdig byggnad.