Från historiskt pappersbruk till modern stadsdel

Forsåkers industriområde, Mölndal

Inom området har man bedrivit pappersbruk sedan 1800-talet. Det historiska industriområdet Forsåker ska bli en helt ny stadsdel med ca 3 000 nya bostäder och 4 000 arbetsplatser och flera äldre byggnader skall bevaras och ställas om till restauranger, handel, kultur, utbildning m.m. Inom området byggs även ett nytt eget vattenkraftverk som tillsammans med övriga verksamheter skall skapar spännande miljöer och låter platsen åter blomstra.

fakta

Beställare: Mölndals Kommun

Kontaktperson: Åsa Holmberg Anders Bank

Relement Miljö Väst AB ansvarar för: