Om oss

Relement Miljö Väst AB är ett personalägt, branschledande företag som erbjuder konsulttjänster inom främst förorenade områden, avfall och rivningsprocesser. Inom dessa tjänsteområden anlitas vi för undersökningar, strategisk rådgivning och för att optimera små och stora saneringsprojekt.

Vår rådgivning baseras på vetenskap, innovation, lagstiftning och över 20 års erfarenhet av vad som fungerar i praktiken. Vi deltar i alla skeden och ger stöd genom hela processen från idé, planering och utredningar till genomförande och kontroll. Inget projekt är för litet, inget är för stort.

Vi skapar mervärden för våra kunder genom att leverera beslutsunderlag som alltid är grundliga och vetenskapligt förankrade. Vår filosofi är att kundens miljöproblem ska lösas och inte bara beskrivas. Vi kan analysera och strukturera komplexa miljöproblem och ge konkreta råd som kan omsättas i praktiken. Vi känner oss lika hemma på kontoret som ute i saneringsschakten

Läs mer om hur vi kan underlätta ditt miljöarbete.

Relement har infört miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas och kvalitetsledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Kvalitetsbas.

SUSA Svensk Kvalitetsbas 2:2019
SUSA Svensk Miljöbas 4:2017