Rivning av Fd Fixfabriken, Sandarna Göteborg

Industribyggnaden fd. Fixfabriken ligger i Sandarna, Göteborg. Fd Fixfabriken har en lång verksamhetshistoria från slutet av 1940-talet som mekanisk verkstad och ytbehandling.

Fixfabriken uppfördes 1947 som en 2-vånings sten- och tegelbyggnad. Betydande om- och tillbyggnationer har skett under 60, 70, 80 och 90-talen med lagerlokaler, verkstads- och industribyggnader. En ungefärlig BYA på hela fd Fixfabriken är över 15 000 kvm och de flesta byggnader är i 2 plan med källare. BTA på samtliga byggnader är ungefär 27 000 kvm.

Assa Abloy som sedermera tog över Fixfabriken har avvecklat sin verksamhet och verkstadslokalerna är idag till största delen förhyrda till diverse verksamheter men källarlokaler står delvis tomma.

Hela området där fd Fixfabriken är lokaliserat ingår i ny detaljplan där det för fd. Fixfabriken planeras en rivning av de gamla fabriks/verkstads/industrilokalerna för att tillskapa ett nytt bostadsområde. En mindre byggnadsdel av kontorsdelen i själva fabriksbyggnaden från 1947 skall sparas p.g.a bevarandevärde. Rivningen omfattar att aktuella byggnader inklusive grundläggning rivs.

I byggnaderna finns också många äldre byggmaterial och installationer som framförallt innehåller farliga ämnen såsom asbest, tungmetaller och PCB.
 
Tider: Inventering kvarvarande kontorsdel 2016
Inventering etapp 1–2 och förberedande arbeten 2017–2018, riv- och saneringsfas 2019.

fakta

Beställare: Fixfabriken Projektutveckling AB som består av HSB och Balder.

Kontaktperson: Lena Bergdén

Relement Miljö Väst AB ansvarar för: