Nybyggnation med Miljöanpassat byggande – miljöledning i byggprojekt

Adventsvägen

Miljöanpassat byggande är Göteborgs Stads program för hållbar utveckling av staden genom ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter med syfte till att ge riktlinjer för ett hållbart ekologiskt byggande.

Adventsvägen
Nybyggnationen på Adventsvägen i Kortedala är ett av Göteborgs Stads jubileumsprojekt i BoStad 2021 där 7000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, skall byggas fram till år 2021. BoStad 2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Adventsvägen var det första byggprojekt inom BoStad 2021 som beviljades bygglov. Byggstart 2017 med inflyttning 2019.
Husen byggs av Framtiden Byggutveckling och kommer hyras ut och förvaltas av Poseidon. Entreprenör är Betonmast.

Mer information om Adventsvägen

Kv. Makrillen

Kv. Makrillen
Nybyggnationen i Kv. Makrillen, mittemot SKF utmed Artillerigatan bygger Poseidon tillsammans med Egnahemsbolaget ett helt nytt kvarter med 248 st. bostäder. Poseidon bygger hyresrätter och Egnahemsbolaget bostadsrätter. I kvarteret kommer även butiker, kontor och restauranger.
Husen i kvarteren blir mellan fyra till sju våningar i olika utförande.

Byggstart 2018 med inflyttning 2020–2021. Kvarteret byggs gemensamt av Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget i partnering med Skanska. Poseidon kommer efter det är klart att ta över förvaltning för hyresrätterna.

Mer information om Kv. Makrillen

fakta

Beställare: Framtiden Byggutveckling AB, Erik Falk

Kontaktperson: Lena Bergdén

Relement Miljö Väst AB ansvarar för: