Miljöinventering av skolbyggnader, sjukhus och bostäder

Flera av Sveriges bostäder, skol- och sjukvårdsbyggnader är uppförda mellan åren 1950 till 1970. Under dessa år användes ofta miljö- och hälsostörande byggmaterial som innehåller ämnen såsom asbest, PCB, tjära och olika tungmetaller. Många gånger har dessa material byggts in under nya material och finns därför kvar i betydande mängder.

Vid rivningar och ombyggnationer är en stor del av kostnaderna kopplade till sanering av dessa ämnen. Relement har haft ett hundratal miljöprojekt som gällt bostäder, skolor och vårdbyggnader de senaste 15 åren. Några av projekten har varit:

fakta

Beställare: Göteborgs kommun, Västfastigheter, Balder, Veidekke, Skanska mfl

Relement Miljö Väst AB ansvarar för: