Tjänster

Relement är specialister med över 20 års erfarenhet inom förorenade områden, byggnader och avfall. Oss kan du anlita både för snabba konsultationsuppdrag och när du vill ha en partner som tar ansvar för helheten.

Vi är med från start till mål och utvecklar förorenade områden till värdefull mark för industri, handel, bostäder och infrastruktur. Vi anlitas regelbundet som miljösamordnare i byggprojekt där vi fungerar som miljöstöd under hela projektet, från idé till färdig byggnad.

Våra tjänsteområden är:

Våra kunder finns inom följande branscher: