HK3-Gamlestaden – Rivning, sanering, byggledning och återbruk

Från industrihistorisk högborg för SKF till modern stadsdel med nytänkande, puls och mångfald i ”East Square” invid Säveån i Gamlestaden.

Befintligt utseende

Platsen kallas East Square och har tidigare varit SKF:s 3:e huvudkontor. En byggnad i 17 våningar med 1967 tidstypiska fasad, exteriör och interiör. Byggnaden har genomgått en omfattande invändig sanering (asbest och PCB) och kommer ge plats för framtida kontor, restaurang och verksamheter.

Utförandefas

Blivande utseende

fakta

Beställare: Aspelin Ramm Fastigheter AB, projektledare Mats Hansson

Kontaktperson: Lena Bergdén

Relement Miljö Väst AB ansvarar för: