Tjänster för renare mark, effektivare rivning och säkrare avfallshantering.

Grundlig rådgivning


Relement erbjuder undersökningar, projektering och utveckling av förorenade områden. Vi ger stöd i alla skeden från idé, planering och utredningar till genomförande och kontroll.

Är du vår nya kollega?


Relement växer och söker nya miljökonsulter. Vi är personalägda och lovar att ge dig alla verktyg för att bli en ledande och eftertraktad konsult.